Namens het bestuur wil ik u welkom heten als lid van de Mini Owners Club Twente.

Om uw aanmelding te kunnen registreren vragen wij u bijgaand inschrijfformulier en de vrijwaringsclausule in te vullen en ondertekend aan ons terug te sturen.

Wij verzoeken u kennis te nemen van het volgende.

De contributie voor het gewone én het buitengewone lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar.

Bij aanmelding per:

01 januari is het verschuldigde bedrag incl. entreegeld € 25.00
01 april is het verschuldigde bedrag incl. entreegeld € 18.75
01 juli is het verschuldigde bedrag incl. entreegeld € 12.50
01 oktober is het verschuldigde bedrag incl. entreegeld € 6.25

Het voor uw lidmaatschap verschuldigde bedrag dient bij inschrijving te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 50 RABO 0104 8551 85 (Rabobank) ten name van MOCTwente te Delden.

Lidmaatschap beëindigingen dienen vóór 01 december van het lopende jaar bij het secretariaat ontvangen te zijn en gaan in per 31 december van datzelfde jaar.

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en de vrijwaringsclausule kunt u opsturen naar onderstaand adres. Zodra wij uw inschrijfformulier en het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, zullen wij overgaan tot registratie van uw lidmaatschap. U kunt als lid direct deelnemen aan alle clubactiviteiten.

Op onze website www.moctwente.nl kunt u informatie verkrijgen die voor u als lid van belang kan zijn en bestaat de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de rubriek koop/verkoop (alleen voor particulier gebruik).

Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht en u binnenkort te mogen begroeten op één van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur MOC Twente

secretaris
Ellen Willink
Boekelosestraat 427
7548 AV Boekelo
0646592467
info@moctwente.nl

Onderaan deze pagina is het inschrijfformulier te downloaden.
Graag verzenden naar het secretariaat.